Hipotiroidi (Tiroid bezinin yavaş çalışması), tip 2 diyabet riskini artırıyor

tiroid, tip 2 diyabet
(Medscape) Yeni araştırma sonucuna göre, tiroid fonksiyon testlerinin düşük ya da sınırda olması, tip 2 diyabet riskini artırıyor. Tiroid fonksiyonlarının düşüklüğü, diyabet riskini artırdığı gibi, diyabet henüz yakalanmamış ama risk altında olan kişilerinde diyabet hastası olmasına neden oluyor.

Uzmanlar, tip 1 diyabet hastalığı olanlarda tiroid fonksiyonlarının, her iki hastalığın temelinde otoimmün bağlantı olması nedeni ile, zaten kontrol edildiğini ancak yeni çalışma sonucunda tiroid fonksiyonları ile tip 2 diyabetin birliktelik gösterdiğini söylüyor. Bu durum, risk altındaki hastalarda tarama testleri uygulanmasını gündeme getiriyor.

Yapılan araştırmada Rotterdamda yaşayan, 45 yaş üstü ve başlangıçta diyabeti olmayan 8542 kişi incelendi. Çalışma grubunda ortalama yaş 65 ve ortalama beden kitle indeksi (BMI) 26.5 kg/m2 olarak hesaplandı. Katılımcılardın %58'ini kadınlar oluşturmaktaydı.

Katılımcıların ortalama Tiroid sitümülan hormon (TSH) değeri 1.91 mIU/L ve serbest tiroksin değeri 15.7 pmol/L olarak, normal sınırlar içinde bulundu.

7,9 yıllık takip süresi boyunca 1100 kişide diyabet başlangıcı ve 798 tip 2 diyabet gelişti. Cinsiyet, yaş, sigara kullanımı, açlık glukoz değeri göz önüne alınarak yapılan istatistiksel çalışmada, TSH değeri yüksek olanlarda tip 2 diyabet gelişme riski1.13 kat yüksek hesaplandı. Yüksek T4 değerleri ise düşük diyabet riski ile bağlantılı bulundu.

Genel anlamda yapılan değerlendirmede, TSH seviyesi 0,4'ten, 4.0 mIU/L seviyesine yükseldiğinde tip 2 diyabet riski %19'dan %35'e yükseldiği gözlendi. Diğer taraftan, T4 seviyesi 11'den 25 pmol/L seviyesine yükseldiğinde ise tip 2 diyabet riskinin %35'ten %15'e düştüğü bulundu.

Kaynak: Medscape ( http://goo.gl/x9M25V ) 
Hipotiroidi (Tiroid bezinin yavaş çalışması), tip 2 diyabet riskini artırıyor Hipotiroidi (Tiroid bezinin yavaş çalışması), tip 2 diyabet riskini artırıyor Reviewed by Unknown on 4/12/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.