Stapes cerrahisinde günübirlik yatış ile yatarak tedavinin karşılaştırılması: randomize klinik bir çalışma

stapes cerrahisi
Otoskleroz otik kapsülde kemik birikimi ile karakterize stapes fiksasyonu ve ilerleyici işitme kaybına sebep olan bir hastalıktır. Cerrahi olarak stapesin çıkarılması ve yerine bir protezin yerleştirilmesi ile tedavi edilebilir. Son zamanlrada stapes cerrahisinin günübirlik bir prosedür olarak uygulanması artış göstermektedir.

Günübürlik cerrahiye doğru yönelim ekonomik beklentilerin dışında nedenlerden dolayı olmakta. Cerrahi için daha az bekleme süresi, daha düşük enfeksiyon riski, hayat kalitesinde artış, hızlı taburculuk ve iyileşme süreci günübirlik cerrahinin avantajları olarak sıralanabilir. Stapes cerrahisi için günübirlik yaklaşım uygun olmasına rağmen düşük komplikasyon oranları ve erken iyileşme göz önüne alındığında kanıtlar düşük kalitede ve yetersiz.

Hollanda’dan Utrecht üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz Bölümünden Dr. Derks ve arkadaşları tarafından yapılan tek merkezli kör randomize çalışmada birincil olarak ayaktan veya yatarak tedavi edilen ve stapes cerrahisi uygulanan hastalarda işitme sonuçları karşılaştırılmış, ikincil olarak da iki metod; hayat kalitesi, cerrahi sonrası tinnitus, vertigo varlığı ve maliyet etkinliği açısından karşılaştırılmıştır.

112 otoskleroz cerrahisi uygulanan erişkin hasta rastgele günübirlik ve yatarak tedavi edilen gruplara ayrılmış. Sonuçlar saf ses odyometrisi, anketler ve maliyet analizi yapılarak değerlendirildi.

Çalışma günübirlik cerrahi ile yatarak tedavi edilen hastaların eşit işitme sonuçları mevcutken günübirlik cerrahinin yüksek hayat kalite indeksi ve maliyet indeksine sahip olması hipotezine dayanarak bu iki metodun karşılaştırılmasını amaçlamıştır.

Sonuç olarak günübirlik stapes cerrahisi düşük komplikasyon oranları ile güvenli bir tedavi olarak uygulanabilir.

Kaynak: BMC Ear, Nose and Throat Disorders

Stapes cerrahisinde günübirlik yatış ile yatarak tedavinin karşılaştırılması: randomize klinik bir çalışma Stapes cerrahisinde günübirlik yatış ile yatarak tedavinin karşılaştırılması: randomize klinik bir çalışma Reviewed by Op.Dr. Hacer Baran - KBB Uzmanı on 3/20/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.