Rinoplasti ameliyatı sonrası bandajın postoperatif ödem üzerine etkisi: Randomize klinik çalışma

burun estetik şişlik
Rinoplasti sonrası ödem aylarca devam edebilir. Cerrahi sonrası ödemi engellemek için bir çok yöntem tariflenmiştir.

Çalışma Dr. Özüçer ve arkadaşları tarafından rinoplasti ameliyatı sonrası bantlamanın burunda izlenen ödem üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Yapılan randomize klinik çalışmada 2014-2015 yılları arasında rinoplasti uygulanan 57 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma dahilinde hastalar kontrol grubu , 2 veya 4 hafta cerrahi sonrası bandaj uygulanan grup olarak sınıflandırıldı. Bazal nasal kalınlık ultrasonografi ile nasion, rhinion, supratip ve tip bölgelerinde ölçüldü ve ortalama nasal cilt kalınlığı [mean nasal skin thickness (MNST)] hesaplandı. Katılımcılar bazal MNST değerlerine göre sıralandı. Bu sıralamada ilk %50 içinde yer alanlar kalın cilt, değerleri daha düşük olan %50’lik kısım da ince cilt olarak gruplandırıldı.

Kontrol grubuna cerrahi sonrası alçı alındıktan sonra herhangi bir bandaj uygulanmadı. Diğer gruplara ise 2 ve 4 haftalık bantlama uygulandı.

Cerrahi sonrası MNST ölçümleri 1,,3,,5. haftanın ve 6. ayın sonunda yapıldı.

33 erkek 24 kadın toplam 57 hastanın 17’sine 2 hafta, 20’sine 4 hafta cerrahi sonrası bantlama uygulanırken 20 hasta kontrol grubunda yer aldı.

Kontrol grubu ile 4 hafta bantlama uygulanan grup karşılaştırıldığında supratip bölgesinde anlamlı farklılık tespit edildi. MNST açısından kontrol grubu ile diğer iki grup arasında anlamlı farklılık tespit edildi. Tip bölgesinde 3 grup arasında herhangi bir değişiklik tespit edilmedi. İnce ciltli hastalarda cerrahi sonrası bantlama ile anlamlı bir sonuç elde edilmezken kalın ciltli hastalarda MNST ve rhinion bölgesindeki cilt kalınlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi, fakat tip ve supratip bölgesindeki cilt kalınlığında anlamlı farklılık tespit edilmedi.

Rinoplasti ameliyatı sonrası bantlama cildin altında bulunan iskelet çatıya oturmasına yardım ederek cerrahi sonrası ödemin azalmasını sağlar. Bu prosedür özellikle kalın ciltli hastalarda cerrahi sonuçları iyileştirmek için kullanılabilir.


Kaynak: JAMA ( http://goo.gl/g3w5QE )


Güncel sağlık haberleri için saglikrehberiniz.com
Rinoplasti ameliyatı sonrası bandajın postoperatif ödem üzerine etkisi: Randomize klinik çalışma Rinoplasti ameliyatı sonrası bandajın postoperatif ödem üzerine etkisi: Randomize klinik çalışma Reviewed by Op.Dr. Hacer Baran - KBB Uzmanı on 3/24/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.