MAVIDOS çalışmasına göre kış bebeklerinin kemikleri daha güçlü

D vitamini gerekli mi?
Kemik erimesi toplumda sık görülen ve halk sağlığı açısından dikkatli takip edilerek uygun şekilde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Anne karnında veya yeni doğan dönemindeki faktörlerin, ileriki yaşlarda kemik sağlığını etkilediği bir çok çalışmada gösterildi. Özellikle anne kanında ölçülen 25-hidroksivitamin D (25-OHD) düzeylerinin, çocuğun erişkinlik dönemine kadar olan kemik gelişimini etkiliyor (Rikets ve Osteoporozdan korunma). 25-OHD düzeylerinin etkileyen ana faktör ise güneşten gelen UV-B ışınlarının cildi etkilemesi. Bu etkileşim mevsimlere ve hava sıcaklıklarına bağlı olarak değişebiliyor. 

Yeni doğan dönemindeki çocuklarda, kemik mineral yoğunluğunun mevsimlere bağlı olarak değiştiği ve bu durumun D vitamini takviyeleri ile düzenlenebileceği daha önceki araştırmalarda gösterildi. Ayrıca annenin, gebelik döneminde güneşten gelen UVB ışınlarına maruziyetinin, çocukluk çağında kemik yoğunluğunu iyi yönde etkilediği anlaşıldı. Ancak, gebelik döneminde anne kanındaki 25-OHD konsantrasyonlarının yüksek olması ile çocuğun kemik sağlığı arasındaki net ilişki çalışmaların tamamında kanıtlanabilmiş değil. Lancet Diabetes Endocrinol. Dergisinde 2016 mart ayında yayınlanan MAVIDOS (çok merkezli, çift kör, randomize, plasebo kontrollü) çalışmasında bu sorunun cevabı arandı.

İngiltere'de üç ayrı şehirde düzenlenen çalışmada, 18 yaşından büyük, tekiz, 17 hamilelik haftasından küçük gebelerin serum 25-hidroksivitamin D konsantrasyonları ölçülerek iki gruba randomize edildi. Gruplardan bir tanesine plasebo verilirken, diğer gruba 14 haftadan (17 haftadan önce) itibaren günde 1000 IU kolekalsiferol, doğuma kadar ağız yolu ile verildi. Doğum sonrası çocukların tüm vücut kemik mineral içeriği, en geç 2 hafta içinde DXA (Dual energy X-Ray Absroptiometry) yöntemi ile ölçüldü. 

MAVIDOS (Maternal Vitamin D Osteoporosis Study) çalışmasında; plasebo grubunda 569, kolekasiferol verilen grupta 565 hamile bayan takip edildi. Altı yıl süren çalışmada, plasebo grubundan 370, kolekalsiferol grubunda 367 yeni doğan bebeğin DXA ölçümleri yapıldı. Ölçümler sonucunda, hamilelikte D vitamini takviyesinin yenidoğan kemik içeriğini anlamlı düzeyde geliştirmediği gösterilirken, bu ilaç takviyesi ile ilgili bir yan etki de tespit edilmedi. Ancak kış mevsiminde doğan bebeklerden, anneleri D vitamini kullananlarda DXA değerleri anlamlı düzeyde yüksek ölçüldü.

İngiltere ve Kanada'da, hamilelikte rutin Vitamin D kullanımı önerilirken, ACOG; Birleşik Devletlerde D vitamini kullanımını rutin olarak önermiyor. Ancak MAVIDOS çalışmasının uzun dönemli çocukluk çağı sonuçlarının yayınlanması sonrası bu tutum değişebilir.

Kaynak: Lancet Diabetes Endocrinol.


MAVIDOS çalışmasına göre kış bebeklerinin kemikleri daha güçlü MAVIDOS çalışmasına göre kış bebeklerinin kemikleri daha güçlü Reviewed by Op.Dr. Şafak YILMAZ BARAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı on 3/07/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.