Çocukluk Çağındaki Duygusal İstismar İlerleyen Yaşlarda Migrene Neden Oluyor

migren, çocuk istismarı
Yeni yapılan çalışmada, çocukluk çağında duygusal istismara maruz kalmak yetişkinlikte migren riskini artırıyor.

Toledo Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Profesörü ve Migren Tedavi ve Araştırma Merkezi yöneticisi Dr. Gretchen Tietjen; çocuklarda istenilmediği ya da sevilmediği duygusu uyandıran duygusal istismarın 'son derece zarar verici' olduğunu söyledi.

Dr. Tietjen yaklaşan Amerikan Nöroloji Akademisi (AAN) 2016 yıllık toplantısında bu konudaki araştırmasının sonuçlarını sunacak.

Dr. Tietjeninde içinde bulunduğu araştrıma ekibi, daha önce çocukluktaki duygusal istismar ile gerilme tipi baş ağrısı arasında bağlantıyı ortaya koymuştu.

Bu çalışmada 24 ila 32 yaşları arasındaki 14484 yetişkinin sonuçları değerlendirildi. Çalışmaya katılanların yaklaşık %14'ünde migren teşhisi konuldu. Kadınlarda migrene 3 kat daha fazla rastlandı. Dr. Tietjen'e göre bu sonuçlar normal popülasyondaki migren oranı ile benzerlik göstermekte.

Çalışmada katılımcılara çocukluk döneminde, duygusal, fiziksel, ve cinsel istismara uğrayıp uğramadıkları soruldu. Katılımcılardan ayrıca, istismara hangi yaşta ve kaç kez maruz kaldıklarını bildirmeleri istendi.

Katılımıcılara 18 yaşından önce ebeveynleri ya da kendilerine bakan kişilerce, istenilmediği ya da sevilmediği hissini uyandıracak şekilde duygusal istismara ne sıklıkla maruz kaldıkları soruldu. Katılımcıların %47'si böyle bir istismara maruz kaldıklarını söyledi.

Yaklaşık %18 katılımıcı ise fiziksel (yumruklanma, tekmelenme, yere ya da duvara fırlatılma) maruz kaldığını, %5 katılımıcı ise cinsel istismara (zorla dokunma veya cinsel ilişki) uğradığını söyledi.

Çalışmada migren tanısı almış olanların %60,5'inde çocuklukta istismar tesbit edilirken, migreni olmayanlarda bu oran %49 olarak bulundu. Yaş, aylık gelir, ırk ve cinsiyet göz önüne alınarak yapılan istatiksel analizde çocukluktaki istismarın migren gelişme ihtimalini %55 artırdığı hesaplandı.

Dr. Tietjen hesaplanan riskin U şeklinde değiştiğini, bir kez istismara uğrayanlarda riskin orta olduğunu, 2-5 kez istismarda riskin daha az olduğunu ancak 6 ve daha fazla istismara maruz kalanlarda riskin önemli ölçüde yükseldiğini kaydetti.

Migren riski açısından en önemli etkinin, fiziksel ve cinsel istismardan ziyade, duygusal istismarda gözlendiği belirtildi.

Çalışmada kesin bir neden-sonuç etkisi gösterilemese de, ileri yaşta gelişen migrende, istismara maruz kalanlarda riskin yüksek olduğu bulundu. Bu nedenle, migren tanısı alan hastalarda, çocukluklarında istismara maruz kalmış olmalarının bilinmesi, hastaların ilaç tedavisi yanında psikiyatrik terapileride yönlendirilerek, migren tedavisinde daha başarılı sonuçların alınmasını sağlayabilir.

Kaynak: Medscape ( http://goo.gl/dFkZ10 ) 
American Academy of Neurology (AAN) 2016 Annual Meeting. Abstract 1944.


Çocukluk Çağındaki Duygusal İstismar İlerleyen Yaşlarda Migrene Neden Oluyor Çocukluk Çağındaki Duygusal İstismar İlerleyen Yaşlarda Migrene Neden Oluyor Reviewed by Unknown on 3/27/2016 Rating: 5

1 yorum:

  1. Son dönemde Türkiye'de inanılmaz şekilde artan çocuk istismarı mutlaka önlenmeli. çocuklar bizim geleceğimiz.

    YanıtlaSil

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.