Açık kırık yaralarında ilk yaklaşım olarak yara yıkanması

Bu makale sağlık profesyonellerine yönelik hazırlanmıştır.Potansiyel kontamine açık kırık yaralarında yüksek basınçlı irigasyon, düşük basınçlı irigasyona göre daha mı anlamlı? Sabun çözeltisi ile irigasyonun, saline üstünlüğü var mı? Açık kırıklara yaklaşımda yara irigasyonu ve kontamine bölgenin debridmanı gereklidir. İrigasyon için kullanılan farklı basınçlarda farklı solüsyonların hangisinin daha etkili olduğu hala tartışmalı bir konu. 

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar bu amaçla, castile sabunu ile salinin yüksek (>20 psi), düşük (5-10 psi) ve çok düşük (1-2 psi) basınçlarda irigasyonunun etkinliğini değerlendirmişler. 41 merkezde tedavi edilen 2447 hastayı içeren randomize kontrollü bir çalışmada, hastaların %90’ı bir yıldan uzun takip edilmiş. Yara veya kemik iyileşmesi ile yara enfeksiyonunun tedavisi için ilk ameliyattan sonra 12 ay içinde tekrarlayan cerrahi gerekliliği değerlendirilmiş. 

Yüksek basınç grubundaki 812 hastanın 111’i  (%13.2) , düşük basınç grubundaki 809 hastanın 103’ü (%12.7), çok düşük basınç grubundaki 812 hastanın 111’i (%13.7) tekrar ameliyat edilmiş. Sabun solüsyonu kullanılan 1229 hastadan 182’si(%14.8) salin kullanılan 1218 hastadan 141’i(%11.6) tekrar ameliyata alınmış.

Basınç ne olursa olsun  tekrar ameliyat oranları eşit olduğundan, açık kırıkların düşük basınçla yıkanması, düşük maliyetli kabul edilebilir alternatif bir tedavi olarak değerlendirilebilirken, yıkama için sabun kullanılan grupta tekrar ameliyat oranlarının, salin grubuna göre daha yüksek olduğu göz önünde tutulmalıdır. 


Kaynak: New Eng J Med 

Açık kırık yaralarında ilk yaklaşım olarak yara yıkanması Açık kırık yaralarında ilk yaklaşım olarak yara yıkanması Reviewed by Unknown on 3/04/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.