Uterin fibroidlerde başka bir yaklaşım: Ulipristal asetat’ ın uzun dönem kullanımı

uterin fibroid, myom, ullipristal asetat
Bu makale 'sağlık profesyonelleri' için düzenlenmiştir. 

Uterin myomlar uterusun düz kaslarından köken alan benign tümörler olup, bayanların hemen hemen yarısında bulunabilmektedir. Çoğunlukla asemptomatik olup, yerleşimi ve boyutuna göre semptom verebilirler. Submüköz ve intramural fibroidler sıklıkla menoraji, menometroraji tarzında kanama bozukluklarına sebep olur. Submüköz fibroidler, infertilite, abortus, preterm doğum ve anormal plasentasyon gibi hamilelikle ilişkili problemlere sebep olabilir.


Çalışma

Ulipristal asetat progesteron reseptörüne bağlanır ve selektif modülatörüdür. Cerrahi tedavi uygulanacak hastalarda preoperatif fibroidlerle ilişkili semptomları kontrol altına almak için ulipristalin etkili olduğu önceki çalışmalarda gösterildi.

Bu çalışmada uzun dönem ulipristal asetat kullanımının fibroid semptomlarına faydası değerlendirildi. Üç ile 12 cm arasındaki myomu olan, premenopozal ve menorajisi bulunan hastalara ulipristal asetat 5 mg, ulipristal asetat 10 mg veya plasebo 4 kez 12’şer haftalık kür uygulandı. Her 12 hafta sonrası ilaç bırakıldı, hastanın yeni menstruasyonu başlayınca 12 haftalık kür tekrar verildi. Fibroid çapı, endometrium kalınlığı, endometriyal histoloji ve menstrüel kanama miktarı değerlendirildi.

Çalışmanın sonuçları: Bayanların %75’i dört tedavi siklusunu tamamladı. 10 mg ve 5 mg ulipristal asetat verilen grupta ilk kürde amenore belirgin bir şeklide gözlendi (%82.6 vs %71.8). Her iki ilaç verilen grupta ikinci tedavi küründe %70-80 oranında amenore gözlendi. Dört siklusun sonunda 5 mg grupta %48.7 ve 10 mg grupta %60.5 oranında amenore izlendi. Tedavinin son 8 haftasında her iki ilaç verilen grupta da kanama düzeyleri benzer bulundu.

Ulipristal asetat kullanımı kanama miktarını belirgin azalttı, fibroid çaplarında her kür sonunda küçülme izlendi, 4 kürün sonunda myom volumu %25 olarak azaldı. Ağrı skorları ve hayat kalitesi her iki grupta düzeldi. Hemoglobin ve hematokrit değerleri yükseldi, estradiol düzeyleri aynı kaldı.

Özet olarak; semptomatik fibroidlerin tedavisinde 5 ve 10 mg ulipristal asetat kullanımına hasta uyumunun iyi olduğu görüldü. Kanama miktarını ve fibroid boyutunun azaldığı kaydedildi.

Sonuç

Semptomatik fibroidler tedavi gerektirir. Kesin tedavi cerrahi tedavidir (myomektomi veya histerektomi).Bazı hastalara uterin arter embolizasyonu veya ultasonik destrüksiyonu içeren radyolojik tedaviler önerilebilir.

Kısa dönem iyileştirmeler için progestinler, aromataz inhibitörleri, selektif östrojen reseptör modülatörleri, GnRH analogları kullanılabilir. Bu ilaçlar hormon dengesini değiştirmekte, tümör çaplarını küçülterek şikayetlerin hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Ancak bu ilaçların uzun dönem kullanımları, yan etkilerini artırmaktadır.Bu sebeple kısa dönem kullanımları önerilmektedir.

Bu çalışmada Ulipristal asetat, 13 haftalık kullanımı 5 mg ve 10 mg gruplarında plaseboyla kıyaslandığında sırasıyla %63.1 ve %71.3 oranlarında kanamayı azalttı. Ulipristal asetatın uzun dönem kullanımının etkisi gösterildi. Tedavi ortalama 20 ayda tamamlandı. Estradiol düzeyleri menopozal düzeyden daha yüksek saptandı, böylece kemik kaybı ile ilişki izlenmedi. Hematokrit değerleri yükseldi, diğer laboratuar bulgularına belirgin bir etkisi olmadı. Endometrial kalınlık artışı sadece geçici olarak izlendi. 451 hastayı içeren çalışmada, 6 hastada hiperplazi vardı ve ulipristal sonrası hepsi benign endometriuma dönüştü.

Sonuç olarak aralıklı ulipristal asetat uygulamasının, tedavi olmak isteyip de cerrahiden kaçınan hastalara önerilebilinir bir seçenek olduğu gösterildi.Kaynak: Fertil Steril. 2016;105:165-173Uterin fibroidlerde başka bir yaklaşım: Ulipristal asetat’ ın uzun dönem kullanımı Uterin fibroidlerde başka bir yaklaşım: Ulipristal asetat’ ın uzun dönem kullanımı Reviewed by Op.Dr. Şafak YILMAZ BARAN - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı on 2/25/2016 Rating: 5

2 yorum:

  1. Bu tedavinin hasta başına maliyeti ne oldu acaba öğrenebilirmiyiz ?

    YanıtlaSil
  2. Bu tedavinin hasta başına maliyeti ne oldu acaba öğrenebilirmiyiz ?

    YanıtlaSil

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.