Preterm çocuklarda sedasyon ve anestezi uygulamaları daha riskli

preterm, anestezi riski
Yeni yapılan bir çalışmaya göre Preterm doğan çocuklarda, diagnostik ve terapötik amaçlarla verilen anestezinin, zamanında doğan çocuklara göre riski 2 kat yüksek ve bu risk erişkin dönemde de devam etmekte.

Araştırmacılar pediatrik sedasyon araştırma konsorsiyumu aracılığı ile elde edilen 0-22 yaş arası ameliyathane dışında terapötik veya diagnostik amaçla sedasyon veya anestezi alan 57,227 vakayı incelediler.

Araştırmacılar 37 haftanın altında doğanları preterm, 37 hafta ve üstünde doğan bebekleri term olarak kabul edip iki gruba ayırdı.

Preterm çocuklarda en sık anestezi gerektiren prosedürler MR görüntüleme, ABR testleri, üst GİS endoskopi iken, term çocuklarda sırasıyla MR görüntüleme, Kemoterapi için lumbar ponksiyon ve üst GİS endoskopi olarak sıralandı.

Toplamda %8,6 hastada anestezi ve sedasyona bağlı yan etkiler görülürken en sık 6 ay altı çocuklarda bu durum izlendi. En sık tanımlanan yan etkiler hava yolu obstrüksiyonu (%2), öksürük(%2), horlama (%1,7) oksijen desatürasyonu olarak sıralandı. Çalışma dahilinde anesteziye bağlı hasta ölümü olmadı. Acil entübasyon oranı açısından gruplar arası fark izlenmedi.

Preterm bebeklerde, term bebeklere göre, anesteziye bağlı istenmeyen olay gelişme ihtimali %93 daha yüksek olarak bulundu. Anesteziye bağlı istenmeyen olaylar yaştan bağımsız olarak, preterm çocuklarda (%14,7) term çocuklarda (%8,5) olarak izlendi. Preterm çocuklarda en sık oksijen desatürasyonu (%4,5), öksürük (%3,4) ve hava you obstrüksiyonu (%2,9) izlenirken term çocuklarda hava yolu obstrüksiyonu (%2), öksürük (%1,9) gözlendi.

İnvaziv ve noninvaziv işlemlerin her ikisinde preterm çocuklarda anesteziye bağlı istenmeyen olaylar daha fazla izlendi. 6 aydan küçük çocuklarda ve 10-13 yaş grubunda da bu riskte bir artış olduğu görüldü.

Anesteziyi uygulayanlar pediatrik yoğun bakım ünitesi doktorları, pediatrik acil servis doktorları, pediatrik anestezistler gibi gruplara ayrıldığında, preterm bebeklerde, anesteziyi uygulayan kişilerin değişmesine bağlı anestezi riskinde artış izlenmedi.

Preterm doğan çocuklarda anesteziye bağlı istenmeyen etki gelişme ihtimali 2 kat yüksek ve bu risk 23 yaşına kadar devam ediyor. Çalışmanın önerisi sedasyon planlanan hastalarda doğum hikayesinin sorgulanması ve preterm doğum öyküsü olan hastalarda daha dikkatli olunması gerektiği. Bu artmış riskin etyolojisi ve anesteziye bağlı görülen olayların engellenmesi için ne yapılması gerektiği ile ilgili yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynak: PediatricsPreterm çocuklarda sedasyon ve anestezi uygulamaları daha riskli Preterm çocuklarda sedasyon ve anestezi uygulamaları daha riskli Reviewed by Unknown on 2/27/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.