Nasal balon kullanımı çocuklarda sekretuar otit bulgularının iyileşmesini sağlıyor

otit, nazal balon
Effüzyonlu otitis media olan çocuklarda nasal balon kullanımının, efektif, cerrahi dışı ve maliyeti daha uygun bir tedavi olduğu kanıtlandı.

İngiltere’deki Southampton üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Ian Williamson ve arkadaşları yaptıkları randomize çalışmanın bulgularını Temmuz 2015’te CMAJ dergisinde yayınladılar.

Otitis media ya da effüzyonlu otitin çocukların %80’ini etkilediği bilinmektedir. Dr. Williamson ve ark. antibiyotik, antihistaminik gibi ilaçların tedavide kullanıldığını ve etkili olmadığını, hastaların küçük bir kısmında orta kulaktaki sıvının tedavisi için cerrahi uygulandığını belirtmişler.

Yazarlar nasal balonun etkinliğini değerlendirmek için 2012-2013 yılları arasında 43 aile hekimine başvuran rasgele seçilen yaşları 4-11 arasında olan hastaları çalışmaya dahil etti. Hastaların son 3 ay içerisinde en az bir kulakta otitis media öyküsü veya kulak ilişkili rahatsızlık öyküsü mevcuttu.

Bir hemşire veya ebeveyn, çocuğa balonu nasıl uygun kullanacağı, burun deliğine yerleştirilmiş balonun nasıl şişirileceğini gösterdi. Çalışma grubundaki 160 hastaya standart tedavi olarak 3 ay süreyle günde 3 kez nasal balon şişirme uygulaması yapıldı.

Standart tedavi ile karşılaştırıldığında, nasal balon kullanan çocuklarda 1. ve 3. aylarda timpanogramda anlamlı düzelme olduğu tespit edildi.

Dr. Williamson ve arkadaşları effüzyonlu otit gelişen erken çocukluk dönemi ve okul çağı çocuklarda nasal balon kullanımının orta kulaktaki sıvı birikiminin düzelmesinde etkili, güvenilir ve uygulanabilir bir yöntem olduğunu belirtmişler. Yöntemle ilgili en büyük kısıtlama küçük yaştaki çocuklara uygulanamamasıdır. Daha küçük çocuklarda nasal balon uygulamasının nasıl yapılması ile ilgili için yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.Kaynak: CMAJ
Nasal balon kullanımı çocuklarda sekretuar otit bulgularının iyileşmesini sağlıyor Nasal balon kullanımı çocuklarda sekretuar otit bulgularının iyileşmesini sağlıyor Reviewed by Op.Dr. Hacer Baran - KBB Uzmanı on 2/25/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.