Koroner arter cerrahisi öncesi Aspirin kullanmak ya da kullanmamak ?

Koroner arter hastalığı olan birçok hasta kalp krizi, inme ve ani ölümden birincil ya da ikincil korunmada aspirin kullanmaktadır. Cerrahi uygulanacak hastalarda aspirin kullanımı kanama riskinde artmaya neden olur. Ancak koroner arter cerrahisi öncesi aspirinin kesilmesi ya da devamı konusundaki kanıtlar net değildir.

New England Jounal of Medicine dergisinde, 25 Şubat 2016'da Avusturalyalı araştırmacılar tarafından yayınlanan makale bu sorunun cevabını arıyor.

Çalışmada, aspirin ve plasebo kullanan ile traneksemik asit ve plasebo kullanan hastalar olarak gruplandırıldı. Yayınlanan bu araştırmada aspirin grubu ile ilgili sonuçları gösteriyor. Hastalar 100 mg aspirin ya da plasebo alanlar olarak randomize edildi. Çalışmada birincil sonuçlar, ameliyat sonrası 30 gün boyunca, ölüm veya trombotik olaylar ( non-fatal MI, inme, pulmoner emboli, böbrek yetmezliği yada barsak infarktı) olarak belirlendi.

Çalışmaya katılmaya uygun 5784 hasta arasından 2100 hasta çalışmaya dahil edilerek, 1047'si aspirin 1053'ü plasebo grubuna alındı. Aspirin grubundan kaydedilen birincil sonuç 202 (%19,3), plasebo grubunda ise 215 (%20,4) olarak belirlendi. İki grubun karşılaştırılmasında anlamlı fark bulunmadı (p=0,55). Major kanama, aspirin grubunda %1,8 plasebo grubunda %2,1 olarak görüldü (p=0,75). Kardiak tamponad oranı ise aspirin grubunda %1,1 plasebo grubunda %0,4 olarak gözlendi (p=0,08)

Koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda aspirin kullanılması plaseboya göre, ölüm veya trombotik olay gelişme riskini azaltmadığı gibi, kanama riskini de artırmamaktadır. Bu randomize plasebo kontrollü çalışmanın sonuçları, Aspirinin cerrahi üzerine olan etkileri konusundaki görüşleri değiştirebilir.Kaynak: N Engl J Med 2016; 374:728-737 / February 25, 2016Koroner arter cerrahisi öncesi Aspirin kullanmak ya da kullanmamak ? Koroner arter cerrahisi öncesi Aspirin kullanmak ya da kullanmamak ? Reviewed by Unknown on 2/25/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.