HPV Pozitif Orofarengeal Kanserlerde Yeni Sınıflandırma

Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezindeki araştırmacılar HPV(+) orofarengeal kanserler için mevcut evreleme sisteminin yeterli olmadığını gösterdiler. Bu kanserler için yeni bir evreleme hazırlayan araştırmacılar ortaya çıkardıkları sonuçlarda yeni sistemin sağ kalımı belirlemede ve tedavi planını oluşturmada daha uygun olduğunu belirttiler.

Yapılan çalışma The Journal of Clinical Oncology dergisinde Şubat 2016’da yayınlandı. Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezinde KBB departmanından araştırmanın ana yazarı Prof. Erich M. Sturgis yeni sistemde iki önemli öğe olduğunu söyledi.


İlk olarak TNM sisteminden T ve N kategorilerini kombinleyen tekrarlayan patern analizi olarak adlandırılan istatistiksel bir teknik kullanılmış. İkinci olarak nazofarenks kanserlerinde kullanılan N evreleme sistemi kullanılmış. Yazarların açıklaması nazofarenks kanseri EBV tarafında indüklenen viral bir kanser olduğu ve HPV-pozitif orofarengeal kanserler ile benzer olabileceği yönünde .

Çalışma HPV + orofarengeal kanserler evrelemesinde Nazofarengeal kanser N evrelemesini temel alan ilk çalışma. Dr. Sturgis nazofarenks kanseri N evrelemesini kullanarak ve T ve N evrelemelerini kombine ederek sağ kalım sonuçları ile ilgili sınıflandırmanın daha iyi olduğu ve daha önceki çalışmalar gibi hastaların 4 kategoriye ayrıldığını belirtti.

HPV+ orofarenks kanserleri epidemik olmaya başladığı baş boyun kliniklerinde görülen vaka sayılarında artış izlendiği belirtilen çalışmada mevcut evreleme sistemlerinin bir çok baş boyun kanseri için işe yaramadığı belirtilmiş.

Çalışmada 2003-2012 yılları arasında Md Andersen kanser merkezinde HPV + orofarenks kanseri nedeni ile tedavi edilen 661 hasta incelenmiş.

Mevcut sistem kullanıldığında toplam sağ kalımda anlamlı bir değişiklik izlenmedi ve hasta evrelerinde düzensiz bir dağılım izlendi. (%82 hasta evre IV olarak belirlendi.) T kategorisi sağ kalım için en önemli prediktör iken N evrelemesi anlamlı izlenmedi.

Yeni N evrelemesi ile değerlendirildiğinde N kategorisi, toplam ve ilerlemesiz sağ kalım açısında anlamlı bir prediktör değer olduğu belirlenmiştir. Yeni N evrelemesi kullanıldığında evre arttıkça ölüm riskinin de arttığı belirlendi. T kategorisi yeni sitemde de en önemli değer olarak bulunmuş.

Bu bulgulara göre çalışmacılar şu sistemi önermişler

Evre IA: T1, N0-N2

Evre IB: T2, N0-N2

Evre II: T1-T2, N3 ya da T3, N0-N3

Evre III: T4, nodal tutulum dikkate alınmaksızın

Evre IV: Tüm M1 tümörler

Yeni sistemi kullanarak yapılan yeni değerlendirmelerde, mevcut sisteme göre daha dengeli gruplar elde edileceği ileri sürülmektedir. Yeni sistem ayrıca toplam ve ilerlemesiz sağ kalım açısında grupların daha iyi ayrılmasını sağlamaktadır. Yeni N evrelemesi kullanılarak yapılan sınıflandırma sonucunda evre III hastaların ölüm riskinin evre IA hastalara göre 5 kat fazla olduğunu gösterildi.

Yeni sistem doktorlara kötü prognozlu hastaları daha iyi tespit etmeyi, hangi hastaların agresif tedaviden fayda sağlayacağını değerlendirmeyi sağlıyor.

Tek merkezli bir çalışma olması nedeni ile bu evrelendirme sisteminin değerlendirilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

HPV ilişkili orofarengeal tümörlerde kullanılacak yeni bir evrelendirme sistemi olması açısından önemli bir çalışma.


Kaynak: J Clin Oncol. February 16, 2016, doi:10.1200/JCO.2015.64.6448
HPV Pozitif Orofarengeal Kanserlerde Yeni Sınıflandırma  HPV Pozitif Orofarengeal Kanserlerde Yeni Sınıflandırma Reviewed by Op.Dr. Hacer Baran - KBB Uzmanı on 2/26/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.