Fıtık ameliyatında kullanılan biyolojik yamalar (mesh) pahalı ve sentetiklere üstünlüğü yok...


kasık fıtığı meş
Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre karın duvarındaki fıtıkların onarımında ucuz sentetik mesh yerine pahalı biyolojik mesh kullanımının ek fayda sağlamadığı ve gereksiz derecede pahalı olduğu bildirildi.

Texas Southwestern Tıp Fakültesi’nden JAMA yardımcı editörü Dr. Edward H. Livingstone ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada pahalı biyolojik materyallerin fıtık ameliyatlarında karın duvarını güçlendirmek için kullanıldığını fakat bu maddelerin klinik ve maliyet açısından faydalarının bilinmediğini belirtildi.

Yapılan literatür çalışmasında 1948-2015 yılları arasında biyolojik materyal kullanılan çalışmalar incelendi. Bu konu ile ilgili sadece 20 çalışma bulundu. Bulunan çalışmaların çoğu vaka çalışması iken sadece 3 adet karşılaştırılmalı araştırma bulundu. Araştırmalar arasında gerçek anlamda randomize klinik çalışmaya rastlanmadı.

Toplamda 1033 hasta ile ilgili bilgiler incelendi, fakat hastaların takip zamanı, mesh kullanımı, hasta seçim kriterleri, ameliyat tekniklerinin birbirinden çok farklı olduğu gözlendi. Ayrıca fistül gelişimi, enfeksiyon, nüks oranları gibi klinik sonuçlarda %0-80 arasında değişen rakamlar olduğu gözlendi.

Araştırma dahilinde değerlendirilen tüm biyolojik materyallerin Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı olduğunu ve biyolojik olmayan materyallerden ortalama 3 kat daha pahalı olduğunu tespit edildi. Araştırmanın sonucunda biyolojik materyallerin ekstra maliyet oluşturmasına rağmen, diğer materyallerden daha faydalı olduğunu gösteren bir kanıt bulunamadı.

Araştırmacıların yaptığı açıklamada, bu konuda hangi materyalin daha iyi olduğu ile ilgili karşılaştırmalı klinik bir araştırmaların yapılarak, bulunan sonuçlara göre materyalin seçilebileceğini, sonuçlar açısında herhangi bir farkın gözlenmediği durumlarda ise daha ucuz bir materyalin kullanılmasının daha doğru olacağını belirttiler.


Kaynak: JAMA Surgery


Fıtık ameliyatında kullanılan biyolojik yamalar (mesh) pahalı ve sentetiklere üstünlüğü yok... Fıtık ameliyatında kullanılan biyolojik yamalar (mesh) pahalı ve sentetiklere üstünlüğü yok... Reviewed by Unknown on 2/11/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.