Yeni araştırmada ders esnasında egzersiz yapan çocukların akademik başarısı daha yüksek bulundu.

okul başarısı, fiziksel aktivite
Hollanda'da yapılan bir araştırmada ders sırasında fiziksel aktivite yapan çocuklarda okul başarısı daha yüksek bulundu.

Bu ilginç araştırma için 499 çocuk ile birlikte çalışıldı. Daha önce yapılmış çalışmalar teneffüs aralarının ya da fiziksel aktivite molalarının ders başarısı üzerine etkisini göstermişti. Ancak ders esnasında fiziksel aktivite uygulanmasının ders başarısını nasıl etkilediğini cevaplayan bir araştırma bulunmamaktaydı.
Bu amaçla planlanan müfredatta, standart akademik derslere, öğrenimin bir parçası olarak fiziksel aktivite eklendi. Dersler esnasında sürekli fiziksel aktivite ve tekrarlayan vücut hareketleri ile ders pekiştirildi. Mesela çocuklar 4x2 gibi bir çarpma problemini çözerken 8 kez zıpladılar.

Çalışmaya katılan çocuklar 12 farklı okuldaki 2. ve 3. sınıflar arasından seçildi. Ortalama yaşın 8,1 olarak belirlendiği çalışmada, bir grup çocuk normal müfredat ile eğitim gördü. Fiziksel aktivite grubundaki çocuklar 22 hafta boyunca ve haftada 3 kez fiziksel egzersiz uygulayarak ders işlediler. Dersler en fazla 30 dakika sürdü ve matematik ile yazma dersleri eşit olarak verildi.

Birinci yılın sonunda matematik sorularını hızlı cevaplama açısından gruplar arasında fark gözlenmedi. Ancak ikinci yılın sonunda fiziksel aktivite ile ders işlenen gruptaki çocuklar, matematik sorularına çok daha hızlı cevap verdiler. İki yılın sonunda, fiziksel aktivite uygulanan gruptaki eğitim farkı normal müfredat uygulanan çocuklardan yaklaşık dört ay ileride olarak hesaplandı.

Matematik derslerini kavrama açısında gruplar arasında daha birinci yılda anlamlı fark gözlendi. İkinci yılın sonundaki değerlendirmede, fiziksel aktivite uygulanan gruptaki çocukların, yaşıtlarından yine dört ay önde oldukları görüldü.

Heceleme açısından iki grup arasında birinci yılda fark görülmezken, ikinci yıl sonunda, fiziksel aktivite grubunda 4 aydan da fazla fark izlendi.

Okuma açısından iki grup arasındaki karşılaştırmaların hiçbirisinde fark görülmedi. Ancak araştırmacılar, fiziksel aktivitenin daha çok; tekrar, hafızaya alma ve pratik yapmayı gerektiren derslerde etkili olabileceğini belittiler.

Pediatrics dergisinde yayınlanan makalenin önerdiği yeni öğretim yönteminin başarısının kanıtlanması için daha geniş gruplar üzerinde aynı başarılı sonuçların alınması gerekiyor. Ancak bu çalışmadan çıkarılabilecek sonuç; Ders sırasında fiziksel aktivite uygulanması, akademik başarının artması ile birlikte fiziksel aktivitenin de sağlandığı yeni bir öğretim yöntemi olabilir.
Kaynak: Medscape

Çalışma Linki: Pediatrics 
Yeni araştırmada ders esnasında egzersiz yapan çocukların akademik başarısı daha yüksek bulundu. Yeni araştırmada ders esnasında egzersiz yapan çocukların akademik başarısı daha yüksek bulundu. Reviewed by Unknown on 2/27/2016 Rating: 5

1 yorum:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.