Çocukluk çağındaki alerji; depresyon ve anksiyete gibi içselleştirme bozukluklarına neden olabilir

Peditarics dergisinde ocak 2016’da yayınlanan bir çalışmaya göre çocuklarda 4 yaş civarı izlenen alerjik rinit ve alerjik persistant wheezing, 7 yaş civarında depresyon anksiyete gibi içselleştirme bozukluklarının görülme sıklığını artırdığı ve bu riskin görülen alerjik hastalık sayısının artması ile arttığı belirtildi.

Çalışma erken çocukluk döneminde izlenen çoklu alerjik hastalıkların okul çağı çocuklarda içselleştirme bozuklukları ile ilişkisi olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapıldı.

Cincinnati Childhood Allergy and Air Pollution çalışmasında takip edilen 546 çocuk 1,2,3,4,ve 7 yaşında cilt testi uygulandı ve rinit, wheezing ve dermatit varlığı açısından değerlendirildi. Aileler çocuklar 7 yaşına geldiğinde çocukluk çağı davranış ve duygularını ölçmekte değerli bir ölçek olan Davranış Değerlendirme Sistemi 2. Edisyonu anketini doldurdular. 4 yaşında görülen alerjik rinitin 7 yaşında içselleştirme, depresyon ve anksiyete skorlarında artış ile ilgili olduğu tespit edildi. Ayrıca alerjik persistant wheezing ile içselleştirme skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu.

4 yaşında birden fazla alerjik hastalık bulunması ile yada alerjik rinite eşlik eden bir veya birden fazla alerjik hastalığın bulunması ile içselleştirme skorları arasında ilişki olduğu tespit edildi.

Çalışmanın yazarları tarafından alerjik ebeveynleri olan veya bir veya birden fazla alerjik hastalığı olan yüksek riskli çocukların takibinde içselleştirme hastalıklarının gelişme ihtimalinin 2-4 kat arttığı göz önünde bulundurularak daha dikkatli olunması, gerekli yönlendirmenin ve takibin yapılması gerektiği belirtildi. Alerjik hastalıkların tedavisinin, mental rahatsızlıkların gelişimine etkisi belirsiz ve bu konuda yeni çalışmalara ihtiyaç var.Kaynak: Pediatrics. 2016;137:e20151922.

Çocukluk çağındaki alerji; depresyon ve anksiyete gibi içselleştirme bozukluklarına neden olabilir Çocukluk çağındaki alerji; depresyon ve anksiyete gibi içselleştirme bozukluklarına neden olabilir Reviewed by Op.Dr. Hacer Baran - KBB Uzmanı on 2/25/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.