Obez çocuklarda reflü, astım ile karışabilir !

Obez çocuklarda reflü, astım ile karışabilir !
Obez çocuklarda gastroözefagial reflü semptomlar astım ile karışabiliyor. Astımlı çocukların oluşturduğu araştırma grubunda, obez çocuklardaki reflü semptomları zayıf olanlardan 7 kat daha yüksek.

Şubat başında Thorax dergisinde yayınlanan online makalede araştırmacılar özellikle obez çocukların değerlendirilmesinde ciddi öksürük gibi semptomların, astımdan çok reflüye bağlı gelişen bir durum olabileceğini söyledi.
Daha önce yapılan çalışmada obez ya da zayıf olan astımlı çocukların akciğer fonksiyonları açısından fark saptanmamıştı. Ancak obez çocukları ilaç tedavisine daha fazla ihtiyaç duydukları anlaşılmıştı.

Yapılan son çalışmada ise obez çocuklarda astıma bağlı semptomların büyük bir kısmı reflü ile bağlantılı bulunurken zayıf çocuklarda böyle bir durumla karşılaşılmadı. Bu karışıklığın sebebi olarak doktor-hasta vizit süresinin kısa olması ve yeterli sorgulamanın yapılamaması gösterildi.

Özellikle obez çocuklarda görülen ciddi öksürük gibi semptomların, reflüye bağlı olabiliceğini gösteren bu çalışma, gastroözafagial reflü ile alt solunum yolları ve astım semptomlarının birbirinden iyi ayrılması sayesinde hastalara yanlış ve gereksiz ilaç verilmesini önleyecek.Kaynak: Medscape (http://www.medscape.com/viewarticle/859001?src=rss)Obez çocuklarda reflü, astım ile karışabilir ! Obez çocuklarda reflü, astım ile karışabilir ! Reviewed by Unknown on 2/19/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.