Alerjik rinit ömrünüzü uzatıyor mu?

alerjik rinit ömrü uzatır
Amerika’da yapılan bir çalışmada alerjik rinitli hastalarda yaşam beklentisinin daha uzun olduğu belirlendi. Kaiser Permanente Los Angeles Sağlık Merkezi Alerji ve Klinik immünoloji bölümünden Dr. Angelina Crans Yoon yaptıkları çalışmada alerjik rinitli hastaların; kalp hastalığı, inme ve diğer ölüm sebepleri açısından normale göre daha düşük risk altında olduklarını belirledi. Bunun nedeninin inflamasyon ile ilgili olduğu düşünüldü. Farelerde yapılan çalışmada Th1 lenfosit artışı kardiyovasküler hastalık riskinde artışa sebep olurken TH2 lenfosit artışı ile bu hastalık riskinde azalma izlendi.

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) verilerini değerlendiren bir çalışmada alerji testi pozitif olan hastalarda kardiyovasküler olay sıklığının daha az olduğu tespit edildi. Araştırma, Güney Kaliforniya hastalarının sağlık verilerinin incelenmesi ile yapıldı. Çalışmaya katılan topluluk yaş, cinsiyet, etnik köken açısından birbiri ile korelasyon gösteren 109,229 alerjik rinitli ve 109,229 alerjik riniti olmayan hastanın kayıtlarının incelenmesi ile oluşturuldu. Ayrıca astımı olan 92,775 hasta benzer bir grup ile korale edilerek çalışmaya dahil edildi. Araştırmacılar 1995 ila 2012 yılları arasında izlenen kardiyovasküler, serebrovasküler olaylar ve tüm ölüm nedenlerini incelediler ve bunları ICD-9 (hastalıkların uluslararası sınıflandırılması için kullanılan) kodlama sistemine göre değerlendirdiler. Hastaları diyabet, hipertansiyon, kanser, otoimmün hastalıklar, böbrek hastalıkları, dislipidemi, HIV, obezite olarak sınıflandırdılar.

Alerjik riniti olan hastalarda olmayanlara göre akut miyokart enfarktüsü riski %25, serebrovasküler olay %19 ve incelenen tüm ölüm nedenleri değerlendirildiğinde %49 daha düşük bulundu. Tüm kardiyovasküler hastalıklar açısından alerjik rinit ve kontrol grubu arasında fark tespit edilmedi.

Astımı olan hastalarda ise olmayanlara göre kardiyovasküler hastalık oranı %36 daha sık izlenirken serebrovasküler hastalık ve diğer değerlendirilen ölüm nedenleri arasında risk açısından fark bulunamadı.

Dr. Crans Yoon bu durumun astım hastalarındaki fenotipik farklılık ile ilgili olabileceğini söyledi. Alerjik nedenlerle astım gelişen hastalarda diğer sebepler ile astım izlenenlere göre daha düşük oranda kardiyovasküler hastalık izlenebileceğini belirtti.

Dr. Crans Yoon ve arkadaşları ayrıca allerji ve astım için ilaç kullanımını da değerlendirdiler. Daha fazla sayıda ilaç kullanan hastalarda daha az kardiyovasküler hastalık izlendiği tespit edildi. Fakat çalışmada sistem dışında hastaların kendi kullandıkları ilaçlar değerlendirilemediği için ilaç sayısı ile ilgili net bilgi vermek güç.

Dr. Crans Yoon ilaç sayıları ile ilgili verinin pek gerçekçi olmadığını fakat alerjik şikayeti olan hastaların daha çok ilaç kullandığını ve alerjik şikayetlerin yoğunluğuna bağlı hastalık riskinin azaldığını söyledi.

‘Alerjik rinit insanlarda ölüm riskini neden azaltır?’ sorusunu Dr. Crans Yoon ‘TH2 lenfosit cevabının Th1 lenfosit cevabından daha yüksek gözlenmesi ile ilgili olabilir. Fakat bundan daha kompleks yanıtlar ile ilgili olduğunu düşünüyorum’ şeklinde yanıtladı.

Bu durumla ilgili diğer bir açıklama ise alerjik rinitli hastalarda bağışıklık sisteminin sürekli alarm durumunda olması nedeni ile hastalıklara karşı hızlı ve etkili yanıtın gelişmesi olabilir. Fakat bu konu ile ilgili daha geniş değerlendirmelere ve çalışmalara ihtiyaç vardır.Kaynak: Medscape

Alerjik rinit ömrünüzü uzatıyor mu? Alerjik rinit ömrünüzü uzatıyor mu? Reviewed by Op.Dr. Hacer Baran - KBB Uzmanı on 2/11/2016 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakkı Saklıdır. Blogger tarafından desteklenmektedir.